Evaluatie seminarie "Communicatie & Relaxatie"

Beste,

Om de kwaliteit van onze cursussen en seminaries steeds te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw mening kennen.
Wij vragen u dan ook vriendelijk om ons uw eerlijke feedback te geven op de bijgewoonde cursus, opleiding of seminarie.
Uiteraard worden al uw antwoorden met de meeste discretie behandeld.
Graag willen wij u bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

Gerd Bergmans